Tuesday, July 16, 2013

شکانگار مدت زیادیه که دارم وسط یه تونل تاریک می رم. و اصلن هم نمی دونم دارم جهت درست رو می رم یا نه، هرکی هم بهم رسیده واسه خودش یه نظری داده و بیشتر شکم رو زیاد کرده.
نیاز دارم که یه نوری ببینم، یه نشونه ای ببینم که مطمئن شم دارم درست راهم رو می رم.

...
پی نوشت: به یه اتفاق خوب تو زندگیم نیاز دارم.

1 comment:

نون پ said...

نمیدونم کامنتم اومد یا نه
ارور داد
یه بار دیگه می نویسم
تجربه ای که من داشتم از توی تاریکی راه رفتن و یه اتفاق خوب خواستن، تهش این شد که مجبور شدم خودم برای خودم اتفاقای خوب کوچیک کوچیک بسازم و زندگی کنم، بضی وقتام البته اشتباه میکردم....