Tuesday, November 5, 2013

پاییز نیمه کاره.


پاییز هم از نیمه گذشت .
خسته ام، از آمدن و رفتن روزها، و منی که در شتاب، از این روزها می گذرد.
حتی فرصت نمی کند لختی بایستد، تامل کند، مزه را بچشد و از مزه مزه کردن  آن لذت ببرد.
مثل پیاده رویی که شتابان از آن می گذری، در گوشه ای کسی موسیقی مورد علاقه ات را می نوازد، و تو دلت می خواهد که بایستی و گوش کنی و لذت ببری، ولی باید بروی و حسرت موسیقی  همراه با ملودی آن در دلت می ماند. 
هراسان می شوم که می بینم پاییز هم از نیمه گذشت، اگر نیمه ی باقی آن نیز به این سرعت بگذرد، باید سالی صبر کرد دوباره تا پاییز، تا همین پاییز نیمه کاره.

4 comments:

نوشین said...

از نیمه کاره ها خوشم نمیاد حتی اگه پائیز باشه...
لذت بردن باشد برای پیری، جوانی همیشه شتاب دارد، به خصوص در گول زدن آدمها...

angie .. said...

اصن امسال یهویی سرک کشید و داره میره
انگار نه انگار باید یک دوره دیگه زمین بچرخه که بیاد ..
همین ته موندشم باید غنیمت شمرد

angie .. said...

وای
کامنت من چرا نیست وقتی این پست و گذاشتی ؟؟

پست ِ آخرم به رحمت عظمی رفت کافه گرد..
راستی غنیمت شمار این دم آخر .. این دم پاییز .. این ملودی خسته

پر ز آرامش ..

Shafiqah Ramdan said...

heyy :) how you put music on your blog ? can you put a tips for me :?